Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny VI: Ukrajinská literatura

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

Webinář moderuje Mgr. Helena Hubatková Selucká

8.30-9.00 Dotace MŠMT knihovnám na integraci nově příchozích z Ukrajiny - Mgr. Jana Linhartová

9.00-10.30 Současná ukrajinská literatura pro dospělé, Mgr. Krystyna Kuznietsova, Ph.D.

V přednášce  o současné ukrajinské literatuře se především dotkneme otázky odpočtu současnosti v literatuře. Nahlídneme do nesmírně zajímavého a bouřlivého období v ukrajinské kultuře konce 80.let, kdy docházelo k postupnému zborcení oficiální kultury (literatury), neživotaschopné a stereotypní, a vznik současné ukrajinské kultury - hudby, umění a literatury. Pro lepší pochopení současné situace na ukrajinském knižním trhu se krátce zaměříme i na osobité rysy ukrajinského postmodernismu a představíme si autory tohoto směru. 

Nadále se v přednášce budeme věnovat literatuře po roce 2014, protože právě v tomto období dochází ke zlomu v ukrajinské próze, ve které se autoři uchylují k přehodnocování minulosti a hledání své identity, což způsobuje proměnu témat, žánrů a stylů. Na konci přednášky si představíme i současnou ukrajinskou literaturu v českém překladu.

10.30-11.00 přestávka

11.00-12.30 Ukrajinská literatura pro děti, Mgr. Krystyna Kuznietsova, Ph.D.

V přednášce se pokusíme zobrazit vznik a vývoj témat a žánrů ukrajinské literatury pro děti a mládež a jejich proměny v současné době. Představíme si spisovatele, jejich tvorbu a význam pro ukrajinskou literaturu pro děti a mládež. Zmíníme zde i historické události, které se podílely na formování ukrajinské literatury pro děti a mládež

Termín

26. 5. 2022 08:30 – 26. 5. 2022 12:30

Akce pokračuje ve dnech

9. června
Místo konání akce

Česko

Bližší určení místa
Online (ZOOM)
Registrace na akci
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.

Poznámka

 

Účast na webináři je bezplatná, náklady hradí SKIP.

V případě, že link neobdržíte, zkontrolujte si nevyžádanou poštu nebo kontaktujte organizátory.

Místnost v Zoomu bude otevřena od 8:20

 

Kontaktní osoba
Mg. Helena Hubatková Selucká, Kateřina Nekolová, Ph.D.
E-mail
Telefon
+420 778 704 677
+420 731 612 418

Výstupy z akce

Prezentace:

Záznamy z webinářů budou k dispozici na Youtube kanálu SKIP https://www.youtube.com/playlist?list=PLXPdxTclz4UKr3YOzrukVKyZ4tsRpoCG1 

nebo na stránkách sekce Bezbariérové knihovny SKIP https://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce/bezbarierove-knihovny/doporucene-zdroje