Knihovny jako centra vzdělávání

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

Program:

10.00–11.00 Možnost exkurze v Bibliothek Goethe-Institut Prag
11.00–12.00 Knihovna jako místo pro malé i velké programátory a krotitele robotů
Jana Schneider (Městská knihovna Drážďany)
Aby děti a mládež více vnímaly knihovnu jako mimoškolní prostor pro vzdělávání a trávení volného času, připravuje Městská knihovny Drážďany různorodé prázdninové programy. Kromě workshopů zaměřených na herní design a animaci si účastníci mohou formou hry vyzkoušet také kódování a tvorbu (Coding & Making), ilustraci, fotografii a tzv. stop-motion. Dále jsou pro ně připraveny konzolové hry, úniková místnost nebo den Harryho Pottera. Workshopy jsou nabízeny po celém městě, a sice v Ústřední knihovně a v 19 pobočkách Městské knihovny Drážďany. Cílem je navázat na svět a realitu dětí a mládeže a podpořit tak jejich kompetence, kreativitu a dovednosti. Během zimních, letních a podzimních prázdnin roku 2022 se těchto bezplatných prázdninových kurzů zúčastnilo více než 1 500 zájemců. S koncepcí, průběhem, rozmanitými nabídkami a výzvami Vás ve své přednášce seznámí Jana Schneider, mediální pedagožka Městské knihovny Drážďany.
12.00–12.30 přestávka
12.30–13.30 Vysokoškolské knihovny a blended learning: vzdělávání, služby, informační zdroje
Hana Landová (Knihovna České zemědělské univerzity v Praze a Asociace knihoven vysokých škol ČR)
Prostředí vysokých škol se proměňuje. Mění se způsob výuky i studia. Tyto proměny byly ještě urychleny dvouletou zkušeností s online výukou během epidemie covid-19. Knihovny, jakožto nedílná součást vysokých škol, musejí být schopny na tyto změny reagovat. Jak by měla vypadat ideální kombinace prezenčních a online služeb? Jak vybalancovat rozsah tištěných a elektronických knihovních fondů, stejně jako online vzdělávacích aktivit v kombinaci s těmi prezenčními?  A má rozvoj online forem vzdělávání dopad na plánování prostor a technického vybavení vysokoškolských knihoven? Toto jsou otázky, které si kladli zástupci 24 vysokých škol v rámci řešení společného projektu. A tento příspěvek vám představí některé odpovědi.
13.30–14.00 Technické vzdělávání pro děti a pedagogy
Barbora Vítová (Malá technická univerzita)
Malá technická univerzita dětem a jejich učitelům přibližuje technický svět, ve kterém všichni žijeme. Odpovídá na zvídavé dětské otázky, např. „Kde se vzalo světlo v žárovce?”, „Kam teče voda, když spláchnu?”, „Proč nespadne most?”. Děti si na vlastní kůži ověří pevnost mostů a stabilitu věží, postaví si dům. Hrají si na elektrikáře, instalatéry, kartografy či architekty. Zájem o techniku rozvíjíme názorně a jednoduše, přiměřeně věku dětí.
14.00–14.30 Diskuse

Jednání bude simultánně tlumočeno.

Termín

24. 4. 2023 10:00 – 24. 4. 2023 14:30
Místo konání akce

Goethe-Institut Praha
Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1
Česko

Kraj
Praha
Registrace na akci

prostřednictvím e-mailu roman.giebisch@nkp.cz

Účastnický poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Kontaktní osoba
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
E-mail
Telefon
+420 221 663 333

Výstupy z akce

Prezentace (odkazy na ně najdete i v programu výše)

Videozáznam v češtině a v němčině