Technické vzdělávání pro děti a pedagogy

Typ dokumentu

Autor dokumentu

Ústřední orgán

Rok, ke kterému se dokument vztahuje

Poznámka

První video je v českém jazyce, druhé v německém.