Schůzka Regionálního výboru DS SKIP

Typ akce
setkání

Charakteristika/anotace akce nebo program

Schůzka RV DS SKIP - porada ke grantům 2022, návrhy k celostátnímu fungování SKIP, informace z regionů

Termín

25. 11. 2021 10:00 – 25. 11. 2021 13:00
Místo konání akce

Městská knihovna Děčín
Česko

Kraj
Ústecký kraj

Poznámka

Potvrzení o své účasti zašlete do 31. 10. 2021 na kucerova@mkl.cz

Kontaktní osoba
Dagmar Kučerová
E-mail