Regionální valná hromada SKIP 01 Praha 2022

Typ akce
valná hromada

Charakteristika/anotace akce nebo program

Program:

 1. Přednesení programu regionální valné hromady
 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 3. Představení a schválení výroční zprávy SKIP 01 za rok 2021 a za rok 2020
 4. Informace o hospodaření za rok 2021 a za rok 2020
 5. Ingrid Hronovská – zpráva regionální dozorčí komise o hospodaření SKIP 01 za rok 2021 a za rok 2020
 6. Volby: regionální výbor, regionální předseda, regionální dozorčí komise, zástupci regionu do výkonného výboru SKIP, návrh regionu na předsedu výkonného výboru SKIP
 7. Informace o plánu činností SKIP 01 na rok 2022
 8. Představení rámcového rozpočtu SKIP 01 na rok 2022
 9. Vít Richter – zpráva o hospodaření SKIP
 10. Zlata Houšková – informace o projektu Bookstart
 11. Diskuze
 12. Odborná přednáška – Marek Fišer: Fušování do řemesla archivářům: digitalizace vojenských matrik a jejich zpřístupnění v systému Kramerius
 13. Volební komise – vyhlášení výsledků voleb

Podklady k jednání:

Termín

30. 3. 2022 15:30 – 30. 3. 2022 17:30
Místo konání akce

Jabok
Salmovská 8
120 00 Praha 2
Česko

Bližší určení místa
Pozor, došlo ke změně místa; regionální valná hromada se z důvodu odstávky vody NEKONÁ v Klementinu. Konkrétní místo konání akce v prostorách Jaboku: velká aula.
Kraj
Praha
Registrace na akci

bez předchozí registrace

Účastnický poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Pořadatel
Kontaktní osoba
Lenka Maixnerová
E-mail
Telefon
+420 770 197 300

Výstupy z akce