Regionální valná hromada SKIP 01 Praha 2023

Typ akce
valná hromada

Charakteristika/anotace akce nebo program

Program:

  1. Uvítání v Národní pedagogické knihovně a muzeu J. A. Komenského
  2. Přednesení programu regionální valné hromady
  3. Volba mandátové a návrhové komise
  4. Představení a schválení výroční zprávy SKIP 01 za rok 2022
  5. Informace o hospodaření za rok 2022
  6. Ingrid Hronovská – zpráva regionální dozorčí komise o hospodaření SKIP 01 za rok 2022
  7. Informace o plánu činností SKIP 01 na rok 2023
  8. Představení rámcového rozpočtu SKIP 01 na rok 2023
  9. Diskuze
  10. Odborná přednáška – PhDr. Vojtěch Balík (Filozofický ústav AV ČR, v. v. i.): Komenský a knihovny

Podklady k jednání:

Pokud se zúčastníte regionální valné hromady, budete si moci později vyzvednout voucher na volný vstup na veletrh Svět knihy Praha 2023, který proběhne ve dnech 11. až 14. 5. 2023. Podrobnosti o tom, kde a jak bude možné vouchery získat, budou distribuovány prostřednictvím e-konference Praha.

Termín

30. 3. 2023 15:30 – 30. 3. 2023 17:00
Místo konání akce

Národní pedagogická knihovna a muzeum J. A. Komenského
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
přednáškový sál
Registrace na akci

bez registrace

Účastnický poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Pořadatel
Kontaktní osoba
Mgr. Lenka Maixnerová
E-mail
Telefon
+420 770 197 300

Výstupy z akce