Propojování autorit a Wikidat

Typ akce
dílna
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

V úvodní teoretické části workshopu se účastníci dozvědí základní informace o Wikidatech a o přidávání údajů ze jmenných autoritních záznamů do Wikidat. Seznámí se se základními principy, na nichž je založen nástroj NKLink, a s tím, jak je možné jej prakticky využít v knihovních katalozích. Dozvědí se také, jak je možné nahlašovat zjištěné chyby a v čem spočívají hlavní rozdíly mezi položkami ve Wikidatech a autoritními záznamy.

V praktické části workshopu každý účastník obdrží tabulku s předem (strojově) navrženými dvojicemi konkrétních položek z Wikidat a konkrétních autoritních záznamů a bude s využitím online informačních zdrojů zjišťovat, zda je návrh správný, či nikoliv.

V závěru workshopu lektor názorně ukáže, jak probíhá import dat do Wikidat, a shrne, jak se každý zájemce může i mimo vlastní workshop zapojit do vylepšování obsahu Wikidat.

Akci povede Vojtěch Dostál ze spolku Wikimedia ČR.

Tento workshop/editaton je doprovodným programem mezinárodního Wikimedia Hackatonu 2022.

Termín

20. 5. 2022 10:00 – 20. 5. 2022 13:00
Místo konání akce

Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
Počítačová učebna v Klementinu (oddělení vzdělávání, 1. patro, místnost č. 144)
Kraj
Praha
Registrace na akci
Účastnický poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
15
Kontaktní osoba
PhDr. Linda Jansová, Ph.D.
E-mail
Telefon
+420 606 725 835

Výstupy z akce