2024 (25. ročník)

25. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě se uskuteční ve dnech 27. až 28. listopadu 2024 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4.

Konferenci pořádají Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv a Národní knihovna ČR.

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své návrhy (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. září 2024 na adresu vit.richter@nkp.cz.

Knihovna Národního archivu Chodovec 1

Místo konání

Registrace

Registrace bude otevřena v říjnu 2024.

Program

Program bude zveřejněn v říjnu 2024.

Odborný garant

PhDr. Vít Richter
Mgr. Tomáš Foltýn

Kontaktní osoba

PhDr. Vít Richter