Hudební seminář Hudba v klášteře na Starém Brně aneb Od Elišky Rejčky po Leoše Janáčka a Setkání ČNS IAML a dalších hudebních knihoven

Seminar Music in the Monastery in Old Brno – From Eliška Rejčka to Leoš Janáček
Typ akce
seminář
Určená zejména pro
hudební oddělení
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

Brněnští muzikologové z různých institucí (Ústav hudební vědy FF MU, Moravské zemské muzeum, Moravská zemská knihovna), kteří se v současné době zabývají pramenným výzkumem dějin kláštera na Starém Brně, představí knihovníkům a odborné veřejnosti výsledky svého bádání. Seznámení s touto kapitolou hudebních dějin Brna a Moravy poslouží nejen k dalšímu vzdělávání samotných knihovníků, ale též jako inspirace k obohacení jimi spravovaných fondů. Účastníci semináře též navštíví Muzeum starobrněnského opatství: Augustiniánskou knihovnu a Baziliku Nanebevzetí Panny Marie. 

PROGRAM:

Středa, 17. dubna 2024

9:00–10:00 
Registrace účastníků

10:00–11:00 
Doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.: Středověký liturgický repertoár (Eliščiny rukopisy) a renesance

11:00–12:00 
Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc.: Hudební život kláštera cistarciaček na Starém Brně do roku 1783

12:00–12:15 
Přestávka

12:15–13:00 
Mgr. Irena Veselá, Ph.D.: Hudební život u brněnských augustiniánů v době jejich přesunu od sv. Tomáše na Staré Brno (1783)

13:00–14:30 
Oběd

14:30 
Přesun na Staré Brno

15:00–17:30 
Prohlídka: Augustiniánská knihovna, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie + hudební vystoupení (několik chorálních zpěvů z rukopisu Elišky Rejčky)

17:30–19:00 
Ubytování                                                                                                             

19:30 
Večerní společenské setkání

Čtvrtek, 18. dubna 2024

9:00–10:30 
Zasedání ČNS IAML

10:30–10:45 
Přestávka

10:45–12:15 
Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.: Leoš Janáček jako fundatista a ředitel kůru v augustiniánském opatství a jeho studia u Pavla Křížkovského

13:30–14:30 
Mgr. Ondřej Pivoda, Ph.D.: Augustinián Pavel Křížkovský (1820–1885) jako přední hudební osobnost Brna 2. poloviny 19. století 

Změna programu vyhrazena!

Seminář je pořádaný Hudebním oddělením Knihovny Jiřího Mahena v Brně a SKIP Velká Morava za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století.

Termín

17. 4. 2024 10:00 – 18. 4. 2024 15:00
Místo konání akce

Knihovna Jiřího Mahena
Kobližná 4
60150 Brno
Česko

Bližší určení místa
Malý přednáškový sál, 5.NP
Kraj
Jihomoravský kraj
Registrace na akci
Termín pro přihlášky k účasti
Účastnický poplatek
200 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
30
Kontaktní osoba
Mgr. Jitka Málková
E-mail
Telefon
+450 542 532 170
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Knihovna 21. století