Ve všech krajích je toto ocenění (jsou-li zaslány nominace) udělováno od roku 2023. Další podrobnosti o ocenění najdete v sekci MARK.

Jihočeský region SKIP již v roce 2017 začal udělovat ocenění Jihočeský MARK a region Drsný Sever v roce 2022 udělil ocenění Drsný MARK / Drsná MARKéta.

2023

2022

2018

2017