Následující údaje se týkají pouze regionu Praha.

Individuální členové

Členské příspěvky lze platit:

  • zasláním částky na účet č. 3987349/0800, konstantní symbol je 0308, do zprávy pro příjemce prosím napište: ČP SKIP 2021 + své jméno a příjmení,
  • v hotovosti na každoroční regionální konferenci (obvykle se koná v měsíci březnu nebo dubnu).

Členský příspěvek je vždy splatný do 31. 3. daného roku. V případě nových členů, kteří jsou do SKIP přijati po 15. 3. daného roku, je stanovena splatnost do jednoho měsíce ode dne, kdy je novému členovi e-mailem doručeno oznámení o jeho přijetí.

Doplňující informace pro individuální členy regionu Praha, kteří provádějí platbu ze zahraničí:
Číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN je CZ95 0800 0000 0000 0398 7349. Kód banky (tou je Česká spořitelna, a. s.), tj. BIC (SWIFT), je GIBACZPX.

Institucionální členové

Institucionální členové platí členské příspěvky fakturou.

Splatnost členského příspěvku je vždy uvedena na zaslané faktuře.

Kontaktní osoba pro platby