Následující údaje se týkají pouze Východočeského regionu.

Platbu prosím proveďte u České spořitelny:
Název účtu: Svaz knihovníků a informačních pracovníků Hradec Králové
Číslo účtu: 1080119339/0800

Uveďte jméno individuálního/kolektivního člena nebo variabilní symbol, pokud Vám byl přidělen.

Kontaktní osoba pro platby