Nové verze plakátů pro Týden knihoven 2023

Plánujete-li se zapojit do Týdne knihoven 2023 (nezapomeňte se zaregistrovat), můžete nově využít i dvě verze plakátů k doplnění obsáhlejšího programu při zachování formátu na výšku. K dispozici je varianta s bílým i modrým podkladem.

Dostupný je i plakát bez větší volné plochy (bílá i modrá verze).