Základy lektorské práce pro pracovníky knihoven

Typ akce
školení
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven
Určená pro úroveň
začátečníci

Charakteristika/anotace akce nebo program

Základy lektorské práce spočívají v osvojení si základních dovedností a znalostí z oblasti vzdělávání dospělých. Cílem kurzu je seznámení se s kompetencemi lektora a osvojení si základních dovedností a znalostí pro vedení vzdělávacích kurzů: stanovování cílů vzdělávání, výběr didaktických metod, interaktivita v práci lektora využívání zpětné vazby. 
V rámci 6 hodinového kurzu získají účastníci:
a/ základní orientaci v pojmosloví
b/ příležitost trénovat stanovení vzdělávacích cílů s ohledem na potřeby cílové skupiny
c/ základní orientaci v didaktických metodách využívaných ve vzdělávání dospělých
d/ zkušenost s přijímáním a poskytováním zpětné vazby 
e/ příležitost reflektovat vlastní lektorské dovednosti a sdílet zkušenosti
f/ příležitost stanovit si vlastní rozvojové cíle v oblasti lektorských dovedností
 

Termín

22. 9. 2022 09:00 – 22. 9. 2022 16:00
Místo konání akce

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ
Hradecká 1250/2
500 03 Hradec Králové
Česko

Kraj
Královéhradecký kraj
Registrace na akci
Účastnický poplatek
0 Kč
Snížený poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
15
Kontaktní osoba
Mgr. Agnieszka Lamr
E-mail
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2