Odborné rešerše_pokračování

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven
Určená pro úroveň
mírně pokročilí

Charakteristika/anotace akce nebo program

 • Pokročilejší rešeršní strategie realizované analytickými způsoby vyhledávání informací.
 • Vyhledávání v elektronických informačních zdrojích metodou volného hledání v textu a s pomocí řízených slovníků.
 • Světová databázová centra a významní agregátoři informací a jejich produkty. Rešeršní pohledy.
 • Specializované informační systémy vědeckotechnických informací (také vědeckých lékařských informací), novinářské systémy.
 • Faktografické informační systémy.

 

Termín

2. 11. 2022 08:00 – 2. 11. 2022 15:00
Místo konání akce

Národní technická knihovna
Technická 2710/6
160 80 Praha 6
Česko

Termín pro přihlašování příspěvků
Registrace na akci
Termín pro přihlášky k účasti
Účastnický poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.

Poznámka

 

 • Seminář je určený pro mírně či středně pokročilé, kteří mají zkušenosti s elektronickými informačními zdroji. Může jít o knihovníky, informační specialisty, studenty či další odborníky (v rámci splnění podmínek VISK).
 • Účastník semináře by měl mít mírné předchozí znalosti o problematice semináře.
 • Seminář se uskuteční prezenční formou na adrese pořadatele semináře (budova NTK, Technická 2710/6, Praha 6, vzdělávací centrum, 2NP), je požadován počet min. 5 přihlášených uchazečů.
 • Je potřeba přinést si vlastní NB.
 • Registrace přihlášených do 26. 10. 2022.
 • Po úspěšném absolvování semináře získáte certifikát.

 

E-mail
Telefon
+420 773 683 823
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2