Discovery, autentizace, linkovače

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

 

Cílem semináře bude prozkoumat možnosti využití datové analytiky, jak nad daty přemýšlet a jak je interpretovat; využití systému CELUS při řízení knihovních procesů, akvizice, propagace.

Discovery, linkovací služba a různé způsoby autentizace jsou dnes vnímané jako standardní technologie ve světě knihoven. Pro uživatele a mnoho pracovníků knihoven však princip jejich fungování zůstává skrytý. Školení si klade za cíl vysvětlit základní principy fungování a nastavení těchto nástrojů s přesahem napojení na další systémy. Zároveň účastníci získají přehled o předních produktech na trhu, jejich současném i chystaném vývoji, a to včetně rozdílů mezi jednotlivými nástroji. To jim poskytne pevnější základ k rozhodování o využití těchto nástrojů a také pomůže při vnímání možností optimalizace jejich fungování v knihovně.

  • Přehled a porovnání discovery systémů využívaných v ČR.
  • Přehled používaných autentizačních metod, novinky v oblasti federativní autentizace, propojování identit.
  • Přehled a porovnání linkserverů, GetFTR linkování.
  • Využití discovery, linkserveru, autentizačních metod v Centrální portálu knihoven - knihovny.cz.
  • Příklady konzorciálních implementací discovery systémů.

 

Termín

23. 11. 2022 09:00 – 23. 11. 2022 16:00
Místo konání akce

Národní technická knihovna
Technická 2710/6
168 00 Praha 6
Česko

Termín pro přihlašování příspěvků
Registrace na akci
Termín pro přihlášky k účasti
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
E-mail
Telefon
+420 773 683 823
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2