Digitální knihovna Kramerius II

Typ akce
vyšší úroveň počítačové gramotnosti
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven
Určená pro úroveň
mírně pokročilí

Charakteristika/anotace akce nebo program

Anotace:
Kurz je zaměřen na hlubší seznámení s digitální knihovnou
Kramerius, která zachraňuje periodika a monografie ohrožené degradací
papíru a zachovává jejich obsah uživatelům. Účastníci se seznámí s Národní
digitální knihovnou (Kramerius v NK ČR a MZK) a Českou digitální
knihovnou a s různými druhy klientů (K3 klient, K4 klient, K5 klient, klient
Digitální knihovna) včetně přístupu do Krameria z mobilních zařízení.
Osvojí si rozšířené vyhledávání dokumentů a informací v této volně
dostupné databázi.

Termín

24. 11. 2021 08:30 – 24. 11. 2021 13:30
Místo konání akce

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Velká Hradební 45
400 01 Ústí nad Labem
Česko

Bližší určení místa
počítačová účebna Severočeské vědecké knihovny
Kraj
Ústecký kraj
Registrace na akci

Kontaktní osobou pro přihlášení je Bc. Radka Havlicová, e-mail: havlicova@svkul.cz, telefon 608 621 693.

Termín pro přihlášky k účasti
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
12
Kontaktní osoba
Radka Havlicová
E-mail
Telefon
+420 608 621 693
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2