Knihovny.cz - Centrální portál českých knihoven

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

V rámci semináře budou detailně představeny všechny funkce portálu Knihovny.cz, s důrazem na novinky, které přinesla nová verze portálu dostupná od března 2022. Pozornost se zaměří zejména na zahraniční zdroje, tipy pro vyhledávání, práci se čtenářským účtem, vyhledávání online zdrojů, propojení identit, vyhledávání a export citací, inspirační seznamy a novinky. Představeno bude i základní vyhledávání online dokumentů před Digitální knihovnu. Praktické příklady si účastníci vyzkouší v rámci cvičení na PC.

Termín

8. 6. 2022 09:00 – 8. 6. 2022 12:00
Místo konání akce

Vědecká knihovna v Olomouci
Ostružnická 3, Olomouc
počítačová učebna
779 11 Olomouc
Česko

Kraj
Olomoucký kraj
Registrace na akci
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
12
Kontaktní osoba
Olga Macháčková
E-mail
Telefon
+420 585 222 375
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2