Pedagogické minimum pro knihovníky

Typ akce
základy počítačové gramotnosti
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven
Určená pro úroveň
začátečníci

Charakteristika/anotace akce nebo program

Cílem kurzu je získání potřebného souboru vědomostí, dovedností a schopností, díky nimž absolvent zvládne nároky na přípravu a realizaci různých forem vzdělávání v tématech gramotností (čtenářská, mediální, informační, digitální) a práce s informacemi, získá přehled o základech pedagogiky a psychologie, didaktiky a metodiky lekcí informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách a pod. formou systematického a komplexního vzdělávání. 
Doporučení od lektorky - je vhodné všechny 4 termíny absolvovat !!!

Termín

30. 5. 2023 09:00 – 31. 5. 2023 16:00

Akce pokračuje ve dnech

20.6. 2023 - 21.6.2023 v čase od 9:00 - 16:00 hod
Místo konání akce

Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 1
115 72 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
Učebna Provaznická, Provaznická 3, 110 00, Můstek
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte prosím na email: svetlana.salontay@mlp.cz

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
5

Poznámka

Upozorňujeme na změnu termínu - všechny, kteří se přihlásili budeme kontaktovat prostřednictvím emailu / telefonu. 

Kontaktní osoba
Svetlana Salontay
E-mail
Telefon
+420 728 966 957
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2