Microsoft Teams: začátečníci

Typ akce
základy počítačové gramotnosti
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven
Určená pro úroveň
začátečníci

Charakteristika/anotace akce nebo program

Lektorka představí nástroj MS Teams usnadňující komunikaci, spolupráci a výměnu informací. Nejprve bude pozornost věnována stažení aplikace, jejímu spuštění, základnímu nastavení a ovládání prostředí i externích zařízení, chatu a komunikaci s ostatními uživateli, prvkům k ovládání či sdílení obrazovky (včetně jeho typů a možností). Budou zmíněny různé možnosti sdílení dokumentů a kalendářů, záležitosti spojené s plánováním událostí, aktivizační prvky v rámci prostředí, tipy pro efektivní vedení schůzek i konferencí. Zahrnuta bude i tvorba a správa týmů samotných.
Z hlediska školení a nutnosti vlastnictví licence do portálu Office 365 není doporučené účastnit se bez ní. Pro potřeby tohoto školení je možné být účasten v pasivnější roli (bez licence), tedy zjistit, co všechno MS Teams a portál 365 nabízí a jak funguje. Účastník tedy uvidí sdílenou obrazovku a prezentaci. V případě absence licence nicméně bude mít omezené možnosti aktivní participace (nebudou dostupné dílčí nástroje a funkce).

Termín

15. 11. 2022 09:00 – 15. 11. 2022 13:15
Místo konání akce

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ
Hradecká 1250/2
500 03 Hradec Králové
Česko

Bližší určení místa
PC učebna 2.patro SVKHK
Kraj
Královéhradecký kraj
Registrace na akci
Účastnický poplatek
0 Kč
Snížený poplatek
0 Kč
Snížený poplatek platí pro
0
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
20
Kontaktní osoba
Mgr. Agnieszka Lamr
E-mail
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2