Mediální komunikace

Communication with the Media
Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

Základní principy komunikace s médii, kultura mluveného projevu, nejčastější chyby a nedostatky, příprava mluvčího, nonverbální prvky komunikačního procesu, nácvik.

Termín

18. 10. 2022 09:00 – 18. 10. 2022 14:30
Místo konání akce

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2
30100 Plzeň
Česko

Bližší určení místa
Vzdělávací centrum, 1. patro
Kraj
Plzeňský kraj
Registrace na akci
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
14

Poznámka

Seminář je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR jako součást podprogramu VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Kontaktní osoba
Mgr. Petra Krausová
E-mail
Telefon
+420 377 306 940
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2