Jak se vyznat v informacích

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

Jednou z hlavních rolí knihoven je zajišťovat přístupu k informacím. Abychom jako knihovníci mohli čtenářům pomoci s nimi také efektivně pracovat, musíme mít velmi dobrou informační gramotnost a zapojovat kritické myšlení. Díky těmto dovednostem dokážeme efektivně vyhledávat, hodnotit a využívat informace a především rozlišovat mezi kvalitními a nespolehlivými zdroji. To je pak obzvlášť důležité i v našich osobních životech, kdy jsme doslova bombardováni obrovským množstvím informací a právě kritické myšlení je cestou, jak této záplavě čelit a orientovat se v ní. Přijďte si proto prohloubit své znalosti kritického myšlení a schopnost práce s informacemi. Během semináře na vás čeká množství praktických cvičení i užitečných rad a tipů.

Osnova semináře aneb co všechno se dozvíte:

  • Proč rozvíjet kritické myšlení
  • Základní techniky kritického myšlení
  • Rozpoznávání důvěryhodných zdrojů informací
  • Užitečné nástroje pro práci s informacemi

Informace ke konání semináře a požadavky na uchazeče:

  • Seminář je určený jak pro začátečníky, tak pokročilé, které tato problematika zajímá a rádi by si rozšířili své znalosti a dovednosti.
  • Účastník semináře nemusí mít žádné předchozí znalosti o problematice semináře.
  • Na seminář volně navazuje seminář s názvem Odhalte, co ví věda.

Ing. Anna Keclíková vystudovala obor informatika a chemie na VŠCHT Praha a poté 10 let pracovala v NTK, kde měla na starost především elektronické informační zdroje. Nyní se věnuje popularizaci vědy a kritického myšlení a pracuje na dokončení doktorského studia na ÚISK FF UK.

Termín

4. 4. 2024 09:00 – 4. 4. 2024 13:00
Místo konání akce

Národní technická knihovna
Technická 6
168 00 Praha 6
Česko

Bližší určení místa
Vzdělávací centrum (vstup přes recepci u vchodu NTK3)
Kraj
Praha
Registrace na akci
Termín pro přihlášky k účasti
Účastnický poplatek
0 Kč
Snížený poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
30
Kontaktní osoba
Michaela Pánková
E-mail
Telefon
+420 773 653 826
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2