Vědeckotechnické a ekonomické informace z pohledu rešeršní činnosti a referenčních služeb

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

 

 • Elektronické informační zdroje, rešeršní služby a jejich vztah k referenčním službám.
 • Základní orientace v rešeršních postupech a ve vyhledávání informací  z elektronických informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách a v dalších institucích ČR.
 • Rešeršní systémy a služby nedostupné v českých knihovnách, ale vhodné pro uživatele vědeckotechnických informací.
 • Příklady rešeršních strategií zaměřených do oblasti vědeckotechnických informací a ekonomických informací včetně oblasti průmyslového vlastnictví nebo tzv. competitive inteligence.
 • Orientace na dovednosti a znalosti knihovníků a informačních specialistů z veřejných nebo specializovaných knihoven, případně akademických knihoven, kteří se profesně nebo individuálně zajímají o oblast tzv. STM (science, technology, medicine) informací, případně ekonomických informací.
 • Informační služby s přidanou hodnotou.
 • Zdůvodnění, proč některé služby jsou funkční a jiné nejsou, a jaké zvolit strategie k jejich zavedení. 

 

Termín

8. 6. 2023 09:00 – 8. 6. 2023 16:00
Místo konání akce

Národní technická knihovna
Technická 6
160 00 Praha 6
Česko

Registrace na akci
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.

Poznámka

 

 • Seminář je určený pro začátečníky, které tato problematika zajímá a rádi by se dozvěděli jak na to.
 • Účastník semináře nemusí mít žádné předchozí znalosti o problematice semináře.
 • Prosíme, přineste si s sebou své notebooky, část semináře bude zaměřena na praktickou část. 
 • Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Kontaktní osoba
Radmila Řezáčová
E-mail
Telefon
+420 773 683 823
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2