Funkční (ne)gramotnost aneb Jak pracovat s informacemi

Functional (il)literacy, or how to work with information
Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven
Určená pro úroveň
mírně pokročilí

Charakteristika/anotace akce nebo program

Anotace:

  • informační cyklus a specifika informační, digitální a mediální gramotnosti;
  • propojení informační, obsahové a mediální gramotnosti do vzdělávacích lekcí;
  • internetové prostředí versus profesionální informační zdroje;
  • metody práce s informacemi u různých typů uživatelů;
  • analytické postupy READ, TREK, SURF;
  • teorie a praktická cvičení v poměru 1:3.

Seminář bude probíhat online na platformě whereby.com.

Termín

15. 11. 2022 09:00 – 15. 11. 2022 14:00
Místo konání akce

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2
30100 Plzeň
Česko

Bližší určení místa
Online
Kraj
Plzeňský kraj
Registrace na akci
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
25

Poznámka

Seminář se jako součást projektu „Vzdělávání pracovníků knihoven Plzeňského kraje v roce 2022“ podprogramu VISK 2 koná s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

Kontaktní osoba
Mgr. Petra Krausová
E-mail
Telefon
+420 723 826 464
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2