Katalogizace starých tisků podle pravidel MARC 21/RDA

Typ akce
speciální školení
Určená zejména pro
zpracování
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

 

Cílem školení je seznámit účastníky se specifiky zpracování starých tisků ve formátu MARC 21 dle platných standardů. Po absolvování by se účastníci měli orientovat v základní terminologii, která je v této oblasti používána, získají přehled o základní příručkové literatuře a on-line zdrojích potřebných k práci se starými tisky.

 

Termín

10. 6. 2022 09:00 – 10. 6. 2022 14:00
Místo konání akce

Krajská vědecká knihovna v Liberci
Rumjancevova
1362/1
46001 Liberec
Česko

Bližší určení místa
Počítačová učebna, patro -4
Kraj
Liberecký kraj
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Předpokladem je předchozí znalost katalogizačních pravidel.
Maximální počet účastníků
15
Kontaktní osoba
PhDr. Michaela Staňková
E-mail
Telefon
+420 482 412 124
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2