Získej – pojďte mezi nás

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

Seznámíte se s novinkami, se současným stavem služby, s integrovanými moduly pro dodávání dokumentů (MVS, EDD) a také s plánovaným vývojem (e-kopie, MRS, MMVS); představení funkcí služby a především její výhody pro knihovny a jejich čtenáře, jak se jejich knihovna může zapojit a jaké jsou další podmínky využívání služby; podpora a role Servisního centra včetně praktických ukázek a konkrétních modelových situací. V říjnu roku 2021 se seminář ZÍSKEJ stal národní platformou pro sdílení fondu Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2021.

Informace ke konání semináře a požadavky na uchazeče:

  • Seminář je určen pro nezapojené knihovny v systému Získej.
  • Seminář je určený jak pro začátečníky, tak pokročilé, které tato problematika zajímá a rádi by si rozšířili své znalosti a dovednosti.
  • Účastník semináře nemusí mít žádné předchozí znalosti o problematice semináře.

Ivana Janů je od roku 2017 v týmu, který vyvíjí systém Získej. Od roku 2018 připravuje metodické pokyny ke školení systému Získej a realizuje školení systému v krajských knihovnách ČR. V roce 2020 pracovala na pozici vedoucí referátu meziknihovních služeb NTK, v červnu 2021 se stala vedoucí oddělení pro sdílení fondů NTK.

Mgr. Jana Chvalovská je vedoucí Servisního centra Získej. V NTK působí od roku 2021.

Mgr. Martin Burian je absolventem Univerzity Karlovy – obor Archeologie pravěku a středověku. Před nástupem do Národní technické knihovny pracoval ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, Židovském muzeu v Praze a také jako archeolog v NPÚ ÚOP v Praze.

Ing. Jiří Pavlík se e-knihám věnuje od roku 2010. Do roku 2019 působil jako expert k e-knihám na Univerzitě Karlově, od roku 2019 v Národní technické knihovně a v CzechELib. K e-knihám přednášel na konferencích Inforum, Bibliotheca Academica, Knihovny současnosti, LIBER, na seminářích v Národní knihovně, Národních technické knihovně,v řadě krajských knihoven v České republice, na Slovensku a v Polsku. Působí jako člen Expertního týmu Centrálního portálu knihoven. Je zástupcem za ČR v evropské skupině k e-knihám při NAPLE/EBLIDA.

Termín

8. 10. 2024 09:00 – 8. 10. 2024 16:00
Místo konání akce

Národní technická knihovna
Technická 6
168 00 Praha 6
Česko

Bližší určení místa
Počítačová učebna PC03 (4. NP)
Kraj
Praha
Registrace na akci

Pro více informací kontaktujte ziskej@techlib.cz

Termín pro přihlášky k účasti
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
30
Kontaktní osoba
Michaela Pánková
E-mail
Telefon
+420 773 653 826
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2