Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven
Určená pro úroveň
začátečníci

Charakteristika/anotace akce nebo program

Obsah kurzu:

  • Metody informační podpory s důrazem na vyhledávání informací v zaměření na práci se školami, jejími učiteli a žáky různých kategorií
  • Rešeršní techniky zakomponované do jednotlivých předmětů (český jazyk, výuka cizích jazyků, matematika, fyzika, chemie, informační technologie)
  • Role knihovníka ve spolupráci se školami různých stupňů
  • Vybrané školní knihovny ze světa jako inspirace pro tuzemskou praxi
  • Práce s informačními zdroji relevantními pro žáky základních škol a studenty středních škol
  • Postupy OHAO, SURF a TREK podle zkušenosti uživatelů
  • Případové úlohy, vazba na praxi

Termín

24. 11. 2021 09:30 – 24. 11. 2021 14:30
Místo konání akce

Krajská knihovna Karlovy Vary
Závodní 378/84
36006 Karlovy Vary - Dvory
Česko

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
25
Kontaktní osoba
Jaroslava Zieglerová
E-mail
Telefon
+420 602 563 021
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2