Jak nakládat s CC díly - Autorskoprávní aspekty Open Science

How to deal with CC works - Copyright aspects of Open Science
Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

Seminář je určen pracovníkům knihoven, kteří si chtějí osvojit pravidla pro stahování a další užívání obsahu zveřejněného na Internetu.

Anotace:

  • používání obsahu zveřejněného na Internetu;
  • pravidla Creative Commons;
  • související práva a povinnosti.

Termín

18. 4. 2023 09:30 – 18. 4. 2023 13:30
Místo konání akce

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Smetanovy sady 179/2
30100 Plzeň
Česko

Bližší určení místa
Vzdělávací centrum, 1. poschodí
Kraj
Plzeňský kraj
Registrace na akci
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
14

Poznámka

Akce se koná s podporou podprogramu VISK 2 Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci se společností Wikimedia Česká republika. 

Kontaktní osoba
Mgr. Petra Krausová
E-mail
Telefon
+420 377 306 940
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2