Online školení Sociální sítě pro pokročilé

Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven
Určená pro úroveň
pokročilí

Charakteristika/anotace akce nebo program

Lektorka představí sociální sítě (Instagram, Facebook, Youtube, Twitter a další) včetně možností jejich využití pro propagaci knihovny. Zmíněny budou teoretické základy tvorby prezentace na sociálních sítích včetně zohlednění rozdílů mezi jednotlivými cílovými skupinami. Představeny budou i rozdíly, výhody a nevýhody jednotlivých platforem. Stejně tak budou uvedena zmíněná doporučení k tvorbě jednotlivých sdělení a jejich načasování a sledování. Diskutovány budou i bezpečnostní hrozby a další úskalí, která se s používáním sociálních sítí pojí.

 

Termín

7. 12. 2021 09:00 – 7. 12. 2021 13:15
Místo konání akce

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové-online MS Teams
Česko

Kraj
Královéhradecký kraj
Registrace na akci
Účastnický poplatek
0 Kč
Snížený poplatek
0 Kč
Snížený poplatek platí pro
0
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
20

Poznámka

 

 

Kontaktní osoba
Mgr. Agnieszka Lamr
E-mail
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2