Knihovník/knihovnice v přímých službách

Typ akce
rekvalifikační kurz
Určená zejména pro
služby
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

 

Kurz je určen široké odborné veřejnosti jako doplnění chybějící kvalifikace. Realizuje se formou blended learningu, tedy kombinací distančního studia (e-learningu) a frontální výuky (workshopů). Obsahově kurzy vychází z profesních kvalifikací daných v Národní soustavě kvalifikací: https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-37 Cílem kurzu je připravit posluchače k úspěšnému absolvování této zkoušky dle NSK. Kurz je akreditovaný MŠMT.

V e-learningnovém kurzu se pravidelně každý týden studentům otevře vždy jedno dané téma v podobě studijních materiálů, konkrétně: učební texty určené k samostudiu, videa s praktickými postupy a další edukativní materiály. Součástí budou průběžné procvičovací úkoly z praxe a samostatné úkoly.

Frontální výuka má podobu praktického školení či semináře, který se bude konat (vždy po 8 hodinách výuky, tzn. od 9.00 - 16.00 cca 1x 3 týdny) v počítačové učebně Moravské zemské knihovny v Brně.

 

Termín

2. 9. 2024 09:00 – 31. 12. 2024 09:00
Místo konání akce

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
60187 Brno
Česko

Bližší určení místa
Počítačová učebna v 6. patře
Kraj
Jihomoravský kraj
Registrace na akci
Účastnický poplatek
1 000 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
15
Kontaktní osoba
Mgr. Jan Lidmila
E-mail
Telefon
+420 541 646 125
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2