Pedagogické minimum pro knihovníky

Typ akce
školení
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven
Určená pro úroveň
začátečníci

Charakteristika/anotace akce nebo program

Cílem pětidenního kurzu je to, aby učící knihovníci získali soubor vědomostí, dovedností a schopností, díky nimž budou zvládat nároky na přípravu, realizaci i evaluaci různých forem vzdělávání. Seznámí se s aktuálními vzdělávacími dokumenty a strategiemi, které mají význam pro nastavování témat i cílů informačního vzdělávání v knihovnách a pro rozvíjení spolupráce učících knihovníků s učiteli. Posílí své kompetence v rozvíjení gramotností uživatelů (čtenářské, informační, mediální, digitální) a klíčových kompetencí pro 21. století. Získají přehled o současné didaktice a metodice lekcí informačního vzdělávání, seznámí se s nástroji a formami edukace heterogenních tříd, prakticky si přípravu vzdělávacích programů vyzkoušejí včetně návrhu evaluace. Součástí kurzu bude společné sdílení dobré praxe a práce s odbornými zdroji k daným tématům. Kombinace prezenční (3 dny) a online výuky (2 dny).
 

Termín

20. 9. 2022 09:00 – 20. 9. 2022 17:30

Akce pokračuje ve dnech

27.9, 4.10, 5.10, 18.10
Místo konání akce

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ
Hradecká 1250/2
500 03 Hradec Králové
Česko

Bližší určení místa
Konferenční sál 5.patro SVKHK/ Učebna 5. patro/ Online (MS Teams)
Kraj
Královéhradecký kraj
Registrace na akci
Účastnický poplatek
0 Kč
Snížený poplatek
0 Kč
Snížený poplatek platí pro
0
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
20
Kontaktní osoba
Mgr. Agnieszka Lamr
E-mail
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2