Výpůjční služby v knihovnách s lokální a regionální působností

Borrowing services in local and regional libraries
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven
Určená pro úroveň
začátečníci

Charakteristika/anotace akce nebo program

Pravidla výpůjčních služeb se zřetelem na platnou legislativu; pracovní postupy a administrativní agendy při vyřizování MVS; postup při řešení náhrad za ztrátu. 

Termín

20. 9. 2022 09:00 – 20. 9. 2022 14:00

Akce pokračuje ve dnech

27. 9. 2022 od 9:00 do 14:00
Místo konání akce

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2
30100 Plzeň
Česko

Bližší určení místa
Vzdělávací centrum, 1. patro
Kraj
Plzeňský kraj
Registrace na akci
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
25

Poznámka

Kurz se koná s podporou programu VISK 2 Ministerstva kultury ČR jako součást projektu „Vzdělávání pracovníků knihoven Plzeňského kraje v roce 2022“.

Kontaktní osoba
Mgr. Petra Krausová
E-mail
Telefon
+420 377 306 940
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2