Genealogie

Charakteristika/anotace akce nebo program

V rámci kurzu se účastníci seznámí s literaturou a s prameny, kde mohou hledat informace o předcích a získají návod ke genealogickému bádání na základě studia matrik. Dále se seznámí s postupem při tvorbě rodokmenu a s genealogickým programem. V rámci kurzu budou účastníci seznámeni i se základy čtení v matrikách a řadou užitečných webových odkazů.

Termín

6. 12. 2022 13:00 – 6. 12. 2022 17:00
Místo konání akce

Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 1
115 72 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
Online ZOOM
Kraj
Praha
Registrace na akci

Přihlášení přes odkaz: https://1url.cz/lrkCO

 

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.

Poznámka

Změna z původního termínu 30.11 na 6.12 !!

Kontaktní osoba
Svetlana Salontay
E-mail
Telefon
+420 728 966 957
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2