Získej

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

Školiteli budou PhDr. Jan Pokorný, Ph.D., Mgr. Tereza Zilvar Halusková, Ivana Janů a Mgr. Martin Burian.

Dozvíte se novinky o projektu Získej, jeho současném stavu služeb:

 • Servisního centra,
 • profilu správce knihovny,
 • žádající knihovna x dožádaná knihovna x čtenář,
 • praktické ukázky konkrétních modelových situací.

Program semináře:

10.00–12.00

 • Úvod
 • Hlavní charakteristika služby
 • Novinky, plánovaný vývoj
 • Získej pro čtenáře na Knihovny.cz
 • Dotazy

12.00–12.30
přestávka

12.30–14.00
Současný stav služby:

 • Servisní centrum,
 • Profil správce knihovny,
 • Žádající knihovna x Dožádaná knihovna

14.00–14.30
přestávka

14.30–17.00
Workshop:

 • praktické ukázky konkrétních modelových situací,
 • nejčastější problémy při obsluze systému

Termín

5. 10. 2021 10:00 – 5. 10. 2021 17:00
Místo konání akce

Národní technická knihovna
Technická 2710/6
160 80 Praha 6
Česko

Bližší určení místa
počítačová učebna PC 03
Kraj
Praha
Registrace na akci
Účastnický poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
44

Poznámka

Vzhledem k dodržování platných epidemiologických opatření je nutné doložit na místě před začátkem semináře jednu z níže uvedených potvrzení:

 • negativní PCR test, ne starší než 7 dnů,
 • negativní POC antigenní test, ne starší než 72 hodin,
 • laboratorní potvrzení o prodělání onemocnění covid-19, ne starší než 180 dní,
 • certifikát o ukončeném očkování.
Kontaktní osoba
Gabriela Streicherová
E-mail
Telefon
+420 221 663 338
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2