Pedagogické minimum pro knihovníky

Typ akce
speciální školení
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
krajské knihovny
knihovny s regionální funkcí
knihovny v okresních městech
městské a místní knihovny
odborné knihovny
školní knihovny
vysokoškolské knihovny
knihovny muzeí a galerií

Charakteristika/anotace akce nebo program

Cílem pětidenního kurzu je získání potřebného souboru vědomostí, dovedností a schopností, díky nimž absolvent zvládne nároky na přípravu a realizaci různých forem vzdělávání v tématech gramotností (čtenářská, mediální, informační, digitální) a práce s informacemi, získá přehled o základech pedagogiky a psychologie, didaktiky a metodiky lekcí informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách apod. formou systematického a komplexního vzdělávání.

Lektory budou Mgr. Pavlína Mazáčová, PhD. (Masarykova univerzita) a Mgr. Jan Zikuška (MZK Brno).

Termín

30. 9. 2021 09:00 – 30. 9. 2021 15:00

Akce pokračuje ve dnech

7., 14. a 21. 10. 2021
Místo konání akce

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Vavrečkova 7040
760 01 Zlín
Česko

Kraj
Zlínský kraj
Účastnický poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Kontaktní osoba
PhDr. Zuzana Svobodová
E-mail
Telefon
+420 730 581 102
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2