Tvorba dotazníků

Typ akce
školení
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven
Určená pro úroveň
začátečníci

Charakteristika/anotace akce nebo program

Praktický seminář účastníky seznámí s postupy při tvorbě dotazníků. Pomocí praktických úkolů si vyzkouší nastavení konceptuálního rámce, tvorbu dotazníkových otázek a práci s nástrojem pro sběr dat (Google formuláře). Diskutovány budou zkušenosti účastníků i lektorky zejména z fáze přípravy dotazníku, ale v menší míře i k vyhodnocení dat (zejména vzhledem k naplnění cíle výzkumu).

Termín

30. 5. 2023 09:00 – 30. 5. 2023 13:15
Místo konání akce

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ
Hradecká 1250/2
500 03 Hradec Králové
Česko

Bližší určení místa
Online MS Teams
Kraj
Královéhradecký kraj
Registrace na akci
Účastnický poplatek
0 Kč
Snížený poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
20
Kontaktní osoba
Mgr. Agnieszka Lamr
E-mail
Telefon
+420 494 946 224
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2