Úprava a střih videí pomocí programu Shotcut

Rešeršní strategie, postupy, informační zdroje
Typ akce
základy počítačové gramotnosti
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven
Určená pro úroveň
mírně pokročilí

Charakteristika/anotace akce nebo program

Program Shotcut patří mezi nejlepší volně dostupné programy pro práci s videi. Účastníci školení si vyzkoušejí různé možnosti střihu videí, překrývání videí, zakomponování obrázků do výsledného videa, vypnutí zvuku videa a přidání vlastního zvuku. Pomocí nástrojů programu přidají do vybraných částí výsledného videa text a upraví jeho polohu, velikost, vzhled a další vlastnosti, vyzkoušejí si některé z mnoha filtrů (různé animace, změna barevnosti, jasu, …), ale také nastavení rychlosti a směru přehrávání. Účastníci si také prohlédnou různé formáty nabízené pro uložení výsledného videa.

Termín

11. 8. 2022 09:30 – 11. 8. 2022 14:30
Místo konání akce

Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 01 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
1.patro, učebna č. 144
Kraj
Praha
Účastnický poplatek
0 Kč
Snížený poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
15
Kontaktní osoba
Květa Hedvíková, DiS.
E-mail
Telefon
+420 221 663 113
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2