Programování v prostředí Scratch

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven
Určená pro úroveň
začátečníci

Charakteristika/anotace akce nebo program

V první části zjistí účastníci, co je programovací jazyk Scratch, který byl navržen tak, aby učil děti i dospělé, jak myslet algoritmicky a kreativně řešit problémy. Scratch je zdarma a snadno se používá a běží ve webovém prohlížeči. Děti všech věkových kategorií v něm mohou vytvářet své vlastní interaktivní příběhy, hry a animace. Je navržen tak, aby se dal snadno naučit, aby se děti mohly při učení soustředit na zábavu. Je ideální pro úplné začátečníky, kteří se chtějí naučit základy informatiky poutavým způsobem. Kurz seznámí knihovníky se základními pojmy v programování, jako jsou řídící struktury (větvení a cykly), proměnné a události, a ukáže, jak poskytnout studentům prostřednictvím prostředí Scratch příležitosti k algoritmickému myšlení. Zároveň účastníci získají základní informace o práci v tomto prostředí a metodická doporučení, jak postupovat při vedení dětí např. v zájmovém kroužku. V druhé části se zájemci seznámí s pokročilejšími možnostmi prostředí – seznamy, logickými operátory, sestavováním vlastních bloků, klonováním a posíláním zpráv – a pokročilejšími náměty na využití při práci s dětmi – s vytvářením komplexnějších projektů a vlastních her ve Scratchi, vč. potřebné metodiky.

Termín

22. 5. 2023 08:30 – 22. 5. 2023 13:30

Akce pokračuje ve dnech

29. 5. 2023
Místo konání akce

Knihovna Ústeckého kraje
Velká Hradební 45
40001 Ústí nad Labem
Česko

Bližší určení místa
počítačová učebna knihovny
Kraj
Ústecký kraj
Termín pro přihlášky k účasti
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
12
Kontaktní osoba
Radka Havlicová
E-mail
Telefon
+420 608 621 693
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2