Grafický program Canva

Graphic program Canva
Typ akce
základy počítačové gramotnosti
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven
Určená pro úroveň
začátečníci

Charakteristika/anotace akce nebo program

  • vytváření jednoduché grafiky pro potřeby knihoven
  • seznámení s nástrojem Canva.com
  • praktické využití při tvorbě plakátů, pozvánek, infografiky

Termín

4. 10. 2022 09:00 – 4. 10. 2022 14:00
Místo konání akce

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2
30100 Plzeň
Česko

Bližší určení místa
Vzdělávací centrum SVK PK
Kraj
Plzeňský kraj
Registrace na akci
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
14

Poznámka

Kurz se koná s finanční podporou programu VISK 2 Ministerstva kultury ČR jako součást projektu "Vzdělávání pracovníků knihoven Plzeňského kraje v roce 2022".

Kontaktní osoba
Mgr. Petra Krausová
E-mail
Telefon
+420 377 306 940
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2