Kurz počítačové bezpečnosti pro knihovníky

Typ akce
základy počítačové gramotnosti
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven
Určená pro úroveň
mírně pokročilí

Charakteristika/anotace akce nebo program

1.Část „Bezpečnost uživatele v pojetí kybernetické bezpečnosti“

Cílem první části kurzu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců v oboru knihovnictví v oblasti kybernetické bezpečnosti z pohledu běžného uživatele. Účastníci kurzu získají vyšší povědomí v oblasti bezpečnosti PC v návaznosti na kybernetickou bezpečnost z legislativního, metodického, uživatelského pojetí, seznámí se základními pravidly pro dodržování bezpečnosti při práci na PC, a dále se základními hrozbami včetně praktických ukázek pro nastavení mobilních zařízení či PC z hlediska bezpečnosti.
Kurz seznamuje zaměstnance v knihovnictví, taktéž i běžné uživatele s problematikou bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti v obecnější rovině, na kterou navazuje další druhá část kurzu s názvem „Počítačová bezpečnost pro knihovníky“, která je zaměřena na bezpečnost IS v knihovnictví.

2. Část „Počítačová bezpečnost pro knihovníky“

Cílem této druhé části kurzu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců v oboru knihovnictví a informačních vědách v oblasti bezpečnosti infomačních systémů využívaných v knihovnictví. Účastníci kurzu získají vyšší povědomí o využívaných IS v ČR v oblasti knihovnických služeb.

3. Část – Certifikace on-line kurz Dávej Kyber od NÚKIB

Cílem této poslední 3. části kurzu je závěrečný on-line test v podobě absolvování kurzu Dávej Kyber, jehož poskytovatelem je NÚKIB. Všechny tematické části v on-line kurzu a závěrečném testu jsou obsaženy v části 1. „Bezpečnost uživatele v pojetí kybernetické bezpečnosti“ a části 2. „Bezpečnost uživatele v pojetí kybernetické bezpečnosti“, kde jsou všechny dílčí části pojednány v tematickém zaměření pro knihovnictví a knihovnické služby.

 

 

Termín

4. 11. 2022 09:00 – 4. 11. 2022 15:30
Místo konání akce

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ
Hradecká 1250/2
500 03 Hradec Králové
Česko

Bližší určení místa
Pc učebna 2.patro
Kraj
Královéhradecký kraj
Registrace na akci
Účastnický poplatek
0 Kč
Snížený poplatek
0 Kč
Snížený poplatek platí pro
0
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
20
Kontaktní osoba
Mgr. Agnieszka Lamr
E-mail
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2