Microsoft Teams: pokročilí

Typ akce
základy počítačové gramotnosti
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven
Určená pro úroveň
pokročilí

Charakteristika/anotace akce nebo program

U tohoto školení se již očekává základní znalost prostředí MS Teams. Pozornost bude věnována interaktivním prvkům MS Teams. Rozebírány budou zejména pokročilejší funkce a nástroje, kterými jsou tvorba a správa skupin, práce s nahrávkami a soubory, práce s kanály, sdílenou tabulí, a podobně. Dle preferencí účastníků a času bude nastíněna i práce s dalšími nástroji portálu Office 365 (Outlook, sdílení souborů, spolupráce v reálném čase, kalendář, a podobně).
Z hlediska školení a nutnosti vlastnictví licence do portálu Office 365 není doporučené účastnit se bez ní. Pro potřeby tohoto školení je možné být účasten v pasivnější roli (bez licence), tedy zjistit, co všechno MS Teams a portál 365 nabízí a jak funguje. Účastník tedy uvidí sdílenou obrazovku a prezentaci. V případě absence licence nicméně bude mít omezené možnosti aktivní participace (nebudou dostupné dílčí nástroje a funkce).
Nutný přístup do MS Teams platformy a základní znalost MS Teams.

Termín

29. 11. 2022 09:00 – 29. 11. 2022 13:15
Místo konání akce

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ
Hradecká 1250/2
500 03 Hradec Králové
Česko

Bližší určení místa
PC učebna 2.patro SVKHK
Registrace na akci
Účastnický poplatek
0 Kč
Snížený poplatek
0 Kč
Snížený poplatek platí pro
0
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Nutný přístup do MS Teams platformy a základní znalost MS Teams.
Maximální počet účastníků
20
Kontaktní osoba
Mgr. Agnieszka Lamr
E-mail
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2