Citování (nejen) kartografických dokumentů

Typ dokumentu

Rok, ke kterému se dokument vztahuje