Digitalizace knihovních fondů v archivních, muzejních a galerijních knihovnách – výsledky dotazníkového šetření

Typ dokumentu

Autor dokumentu

Rok, ke kterému se dokument vztahuje