Jak propojovat a obohacovat autoritní záznamy?

Typ dokumentu

Autor dokumentu

Rok, ke kterému se dokument vztahuje