Krajská vědecká knihovna v Liberci získala certifikát Handicap Friendly!

Typ dokumentu

Odborný orgán

Rok, ke kterému se dokument vztahuje