Nová softwarová řešení pro digitalizaci kulturního dědictví

Typ dokumentu

Autor dokumentu

Rok, ke kterému se dokument vztahuje