Přečtěte si to dříve než Hollywood – Stařec a moře (Ernest Hemingway)

Typ dokumentu

Ústřední orgán

Rok, ke kterému se dokument vztahuje