Projekt S knížkou do života (Bookstart) a logopedická prevence: metodická příručka pro práci knihoven

Typ dokumentu

Rok, ke kterému se dokument vztahuje

Poznámka

Metodika je také k dispozici na samostatném webu projektu v sekci Metodiky.