Směrnice o uzavírání dohod o provedení práce 2021

Typ dokumentu

Rok, ke kterému se dokument vztahuje