Strategie digitalizace a digitálního zpřístupňování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje na léta 2022–2031

Typ dokumentu

Autor dokumentu

Rok, ke kterému se dokument vztahuje